VIGGO

Frederikshavn Friskole benytter VIGGO som deres intranet. Dette anvendes som officielt bindeled mellem skolen og hjemmet.

Experimenting in Lab