VIGGO

Frederikshavn Friskole benytter VIGGO som deres intranet. Dette anvendes som offcielt bindeled mellem skolen og hjemmet.

Experimenting in Lab