VIGGO

Frederikshavn Friskole benytter VIGGO som deres intranet. Dette anvendes som offcielt bindeled mellem skolen og hjemmet.

Experimenting in Lab
 

72 30 06 00

Knivholtvej 22, 9900 Frederikshavn, Denmark