top of page

Forældreklip

Som forældre på Frederikshavn Friskole indgår man i et forpligtende fællesskab om sine børns skolegang. Ligesom I må have bestemte forventinger til skolen, forventer vi også aktiv deltagelse i skolens forskellige arrangementer eller til hjælp med diverse opgaver. Dette kan fx være deltagelse i arbejdsdage, rengøring på skolen og lign.

 

For at sikre ovenstående har hver familie årligt 5 forældreklip a 150,- pr. stk., som nedskrives efter hver gang, man har hjulpet med en opgave i skolesammenhæng - fx at bage en kage, hjælpe til arbejdsweekend, kørsel eller andet. Hvis ikke man har hjulpet sendes en faktura på antallet af klip, der er tilbage ultimo skoleåret. Det er forældrenes egen pligt at orientere klasselæreren eller kontoret om, hvad man har hjulpet med, så vi kan nedskrive klippet.

bottom of page