Open Notebook

INDMELDELSE

For at lade jeres barn skrive op til en plads på Friskolen, gøres som følgende:


Fra den 1. januar 2017 koster det 200,- kr. at lade sit barn indskrive på Frederikshavn Friskole. Dette er et engangsbeløb, der betales for at blive registreret, og refunderes ikke såfremt man alligevel ikke ønsker at gå på skolen, eller der ikke bliver plads til barnet. Reservationen er gældende fra den dag, indbetalingen er registreret på skolens konto.

Hvert år i august måned sender vi en mail ud, til den e-mail vi har fået oplyst, for at få jeres bekræftelse på, at I fortsat ønsker jeres barn på ventelisten. Det er jeres ansvar at bekræfte jeres barns plads på ventelisten. Ved manglende bekræftelse risikeres at barnet slettes på ventelisten.

Det er således op til jer, at få bekræftet pladsen på ventelisten, skolen kan ikke drages til ansvar for manglende tilbagemelding, pga. fejl i eller ændring af jeres mail-adresse.


Indskrivningsgebyret sættes ind på skolens konto: 9070 - 162 67 81 876 i Sparekassen Vendsyssel, mærket med barnets navn og cpr. nr.


Når skolen bekræfter, at jeres barn har fået en plads på Friskolen, betales 1000,- i indmeldelsesgebyr.

Frederikshavn Friskole har søskende-forrang. Venligst oplys ved indskrivningen om der er søskende på skole i forvejen.

Hvis I skulle have spørgsmål til ovenstående eller andet, er I velkomne til at kontakte os.


Opskrivningen kan ske ved at udfylde indmeldesblanketten her, sende os en mail på info@ frederikshavnfriskole.dk eller ved at ringe på 72 300 600.

Når I har skrevet jeres barn/børn op, vil forældre til alle opskrevet børn blive inviteret til et forældrearrangement omkring skoleparathed i efteråret før skolestart. Januar inden skolestart afholder vi individuel optagelsessamtaler.


Vi glæder os til at modtage jeres indmeldelser.

 

PRISER

Smiling Student in Lecture
School LIbrary
Happy Student

SKOLE

BH.  klasse - 1000 kr.


1.-3. klasse - 1100 kr.


4.-6. klasse - 1200 kr.


7.-9. klasse - 1300 kr.


Alle ovenstående priser er pr. måned.

Juli måned er betalingsfri.

SØSKENDERABAT

2. barn -50%

3.-4. barn gratis

Gælder ikke SFO

SFO

1 -15 timer               550 kr.


Over 15 timer          800 kr.


Alle ovenstående priser er pr. måned.

Juli måned betales ikke pr. måned, men i stedet 100kr. pr. tilmeldt dag.

SFO er lukket uge 29 og 30.