top of page

SKOLEÅRET OG FAG

På Frederikshavn Friskole undervises i alle obligatoriske fag i grundskolen. Eleverne kan derfor også forlade skolen med en 9. klasses afgangsprøve. 

Særligt for vores skole har vi oprettet faget KiH, der står for kunst, innovation og håndværk. Her er fokus på de praksisfaglige færdigheder, hvor børnene kan udleve alle deres kreative evner.


Derudover har vi valgt at lægge kulturfagene sammen i faget "HSR", hvilket gør faget mere fleksibelt ift. at undervise tema- og projektorienteret. 

Friskolen har en del temadage og tværfaglige aktiviteter. Desuden afholdes skole-hjem-samtaler to gange årligt diverse traditioner og arrangementer.

I forhold til de enkelte fags læringsmål følger vi Undervisningsministeriets fælles mål.

A Classroom Lecture
Skoleåret og fag: Service
bottom of page