SKOLEÅRET OG FAG

Som nævnt under Skolen", så har Friskolen en del temadage og tværfaglige aktiviteter. Desuden skole-hjem-samtaler to gange årligt og diverse traditioner og arrangementer.


Alt dette fremgår af årshjulet (klik her).


I forhold til de enkelte fags læringsmål følger vi Undervisningsministeriets fælles mål.

A Classroom Lecture