top of page

10 gode grunde til at vælge 
Frederikshavn Friskole 

På Frederikshavn Friskole skaber vi rammerne for at dit barn kan få den bedst tænkelige skolegang, hvor både trivsel og læring er i højsædet. Skoletiden er grundstenen for resten af barnets liv, og derfor sætter vi en ære i netop at kunne give alle en god start og de rette redskaber til resten af livet. Der er mange gode grunde til at vælge os, men her får du 10 af de bedste. 

Du kan desuden skrive dig op på vores venteliste allerede nu - jo før jo bedre:

Klassekvotient

På Friskolen har vi et loft på 20 elever pr. klasse. På den måde er der bedre tid til den enkelte elev, så både trivsel og faglighed sikres, da alle elever bliver set og hørt. Den lave klassekvotient er ligeledes med til at skabe mere ro og dermed også en øget koncentration og et højere udbytte af undervisningen. 

SFO for alle

Hos os kan man gå i SFO i hele sin skoletid. Vi synes, at et godt fritidsliv med venner og omsorgsfulde voksne er vigtigt - også efter 3. klasse. Derudover tilbyder vi snart aftenklub for de ældste elever med forskellige spændende aktiviteter arrangeret af kompetente pædagoger.

Personale

Her finder du nærværende, kompetente, innovative og engagerede voksne, der altid har fokus på at skabe de allerbedste rammer for børnene - både når det kommer til trivsel og faglighed, som hos os går hånd i hånd. Alle voksne og børn kender hinanden, så man har de tryggeste rammer for sin skolegang. 

Trivsel på tværs

Vi prioriterer undervisning på tværs af klassetrin og aldersgrupper, så alle elever i løbet af sin skoletid kommer i kontakt med hinanden. De yngste elever skal opleve vores ældste som rollemodeller, og de ældste skal på den måde lære de yngre, hvad en god skolegang hos os indebærer. Vi har temauger og lejrture, hvor eleverne danner hold i alle aldre. 

Udeliv

Både i skoletiden og i SFO'en bruger vi meget af vores tid udendørs. Vi har de bedste rammer både på stedet men også i nærområdet, som vi forsøger at udnytte på bedste vis - både til læring og leg. 

Hallen

Friskolen er den eneste af kommunens frie- og private skoler, der har egen hal. Den er vi enormt glade for, og vi bruger den både til idrætsundervisningen, bevægelsesaktiviteter i alle fag, til samling, i frikvarter og SFO. Derudover kan den lånes til div. klassearrangementer, fester mm. 

Traditioner

Hos os værner vi om traditioner og fejrer derfor også alle kalenderårets højtider, hvilket giver faste og genkendelige rammer for eleverne. Vi har hvert år både julefest, dramaforestilling og sommerfest, hvor elever og deres familier er inviteret. 

Temauger

I løbet af skoleåret prioriterer vi fælles temauger, hvor eleverne kan lære på en anderledes måde - både på tværs af fag og klassetrin. Vi har hvert år tilbagevendende temaer (Harry Potter-uge, dramauge og OL-dage), men også andre temaer der kan være relevante og spændende at fordybe sig i. 

Læring for alle sanser 

Vi synes, det er vigtigt, at eleverne forbliver nysgerrige og glæder sig til at komme i skole. Derfor har vi også fokus på, at eleverne lærer forskelligt, og benytter os af varierede tilgange til undervisningen. Samtidig skal det eleverne lærer i skolen give mening for dem, når de en gang er færdige i grundskolen. Vi gør derfor undervisningen praksisnær og relevant for eleverne. 

En investering i dit barn 

Frederikshavn Friskole er en investering i dit barns fremtid. Vi har færre elever i klasserne, kompetente undervisere, friheden til at fravælge uhensigtsmæssige skolereformer og i stedet fokusere på, hvad der er bedst for børnene. En plads hos os koster ikke meget mere end en SFO-plads i folkeskolen, så vi ser ingen grund til at lade være!

bottom of page