top of page

Indmeldelse

For at lade jeres barn skrive op til en plads på Friskolen, gøres som følgende:

 

Det koster 200 kr. at lade sit barn indskrive på Frederikshavn Friskole. Dette er et engangsbeløb, der betales for at blive registreret, og refunderes ikke såfremt man alligevel ikke ønsker at gå på skolen, eller der ikke bliver plads til barnet. Reservationen er gældende fra den dag, indbetalingen er registreret på skolens konto. 

Indskrivningsgebyret sættes ind på skolens konto: 9070 - 16 26 78 18 76 i Sparekassen Vendsyssel, mærket med barnets navn og cpr. nr.

 

Når skolen bekræfter, at jeres barn har fået en plads på Friskolen, betales 1000,- i indmeldelsesgebyr.

Frederikshavn Friskole har søskende-forrang. Oplys venligst ved indskrivningen om der er søskende på skole i forvejen.

Hvis I skulle have spørgsmål til ovenstående eller andet, er I velkomne til at kontakte os.

 

Opskrivningen kan ske ved at udfylde indmeldesblanketten nedenfor sende os en mail på info@ frederikshavnfriskole.dk eller ved at ringe på 72 300 600.

Når I har skrevet jeres barn/børn op, vil forældre til alle opskrevne børn blive inviteret til et forældrearrangement omkring skoleparathed før skolestart. Januar inden skolestart afholder vi individuelle optagelsessamtaler.

 

Vi glæder os til at modtage jeres indmeldelse.

Indmeldelsesblanket 

Indskrivningsgebyret sættes ind på skolens konto: 9070 - 16 26 78 18 76 i Sparekassen Vendsyssel, mærket med barnets navn og cpr. nr.

Pladsen på ventelisten er først gældende, når indskrivningsgebyret er betalt.

Indmeldelse 
Har barnet søskende på skolen?
bottom of page