top of page

FAQ

 • Hvordan indmelder jeg mit barn?
  Du kan udfylde vores indmeldelsesblanket her på hjemmesiden, skrive en mail til os på info@frederikshavnfriskole.dk eller ringe til os på tlf. 72 300 600.
 • Hvor mange elever er der i klasserne og på skolen?
  På Frederikshavn Friskole har vi maksimalt 20 elever i hver klasse. Vi har på skolen i alt 120 elever fordelt på 0.-7. klassetrin i indeværende skoleår. I skoleåret 24/25 bliver vi fuldt udbygget med elever fordelt på 0.-9. klasse.
 • Kan man gå på Friskolen helt op til 9. klasse?
  Ja, det kan man. Vi tilbyder i skoleåret 23/24 undervisning fra 0.-8.klasse, men det bliver fra næste skoleår muligt at gå til den afsluttende afgangsprøve i 9. klasse.
 • Hvad er en friskole og hvad er forskellen mellem en friskole og privatskole?
  Friskoler er grundskoler, der kan tilbyde undervisning for børn fra børnehaveklassen til 10. klasse. Som oftest er friskolerne opstået som et forældreinitiativ på baggrund af Grundlovens §76, der fastslår, at vi i Danmark har undervisningspligt og ikke skolepligt. Vi henviser til Friskolernes Landsforening, hvor I kan læse meget mere. Friskoler og privatskoler fungerer på samme vilkår og skal leve op til den samme lovgivning. De forskelle der måtte være mellem friskoler og privatskoler er historisk og kulturelt betingede og har intet med lovgivningen at gøre.
bottom of page