Professor & Students

F.A.Q

Spørgsmål og svar

HVAD ER EN FRISKOLE?

Friskoler er grundskoler, der kan tilbyde undervisning for børn fra børnehaveklassen til 10. klasse. Som oftest er friskolerne opstået som et forældreinitiativ på baggrund af Grundlovens §76, der fastslår, at vi i Danmark har undervisningspligt og ikke skolepligt. Vi henviser til Friskolernes Landsforening, hvor I kan læse meget mere.

HVAD ER FORSKELLEN PÅ EN FRISKOLE OG EN PRIVATSKOLE?

Friskoler og privatskoler fungerer på samme vilkår og skal leve op til den samme lovgivning. De forskelle der måtte være mellem friskoler og privatskoler er historisk og kulturelt betingede og har intet med lovgivningen at gøre.

KAN MAN GÅ PÅ FRISKOLEN HELT OP TIL 9. KLASSE?

Ja det kan man. Vi har pt. 0-7.klasse, men vi udvider skolen hvert år. Det betyder at vi i 2021 tilbyder undervisninger fra 0-9.klasse.