Professor & Students

F.A.Q

Spørgsmål og svar

HVAD ER EN FRISKOLE?

Friskoler er grundskoler, der kan tilbyde undervisning for børn fra børnehaveklassen til 10. klasse. Som oftest er friskolerne opstået som et forældreinitiativ på baggrund af Grundlovens §76, der fastslår, at vi i Danmark har undervisningspligt og ikke skolepligt. Vi henviser til Friskolernes Landsforening, hvor I kan læse meget mere.

HVAD ER FORSKELLEN PÅ EN FRISKOLE OG EN PRIVATSKOLE?

Friskoler og privatskoler fungerer på samme vilkår og skal leve op til den samme lovgivning. De forskelle der måtte være mellem friskoler og privatskoler er historisk og kulturelt betingede og har intet med lovgivningen at gøre.

KAN MAN GÅ PÅ FRISKOLEN HELT OP TIL 9. KLASSE?

Ja, det kan man. Vi tilbyder i skoleåret 22/23 undervisning fra 0.-7.klasse, men det bliver de kommende år muligt at gå til den afsluttende afgangsprøve i 9. klasse.

HVOR MANGE ELEVER ER DER I KLASSERNE OG PÅ SKOLEN?

På Frederikshavn Friskole har vi maksimalt 20 elever i hver klasse. Vi har på skolen i alt 135 elever fordelt på 0.-9. klassetrin i indeværende skoleår.