top of page

Skolekreds

Loven om de frie skoler foreskriver, at der bag hver skole skal være en skolekreds. Skolen er en privat selvejende institution, og det vil sige, at det er bestyrelsen, der udformer hvilke principper, skolen skal ledes efter, og hvilket indhold skolen skal have.

 

At skolen er selvejende vil sige, at ingen personer kan drage økonomisk fordel af at være med i skolekredsen. Bestyrelsen kan ikke få andel i eventuelt overskud eller på anden måde modtage vederlag for arbejdet. Eventuelt overskud skal således udelukkende komme skolen og dens elever til gode.

 

Skolekredsmedlemmer betaler 100 kroner om året pr. person for et medlemsskab, hvilket giver stemmeret ved generalforsamlingen. Som forældre til børn på skolen er man automatisk en del af forældrekredsen, hvilket også giver stemmeret.

Der indbydes hvert år i april til generalforsamling, hvor formanden aflægger beretning om arbejdet på skolen. Der fremlægges ligeledes regnskab. Generalforsamlingen vælger bestyrelsen, som konstituerer sig selv med en formand og en næstformand.

 

Ønsker man at blive medlem af skolekredsen, skal man overføre 100 kr. til nedenstående konto med navn og adresse noteret.

 

reg. nr.: 9070

konto nr.: 162 67 81 876

 

Som medlem af skolekredsen får du mulighed for at være en del af et fællesskab med andre forældre og interesserede til Friskolen. Vi har oprettet en gruppe på Facebook, hvor I kan dele ideer, snakke om skolen, tilbyde hjælp m.m.

bottom of page