top of page

Sundhedsplejerske

Vi har en sundhedsplejerske tilknyttet fra kommunen.

 

Sundhedsplejerskens opgave i skolen er at fremme sundhed og trivsel samt forebygge sygdomme i børnefamilier. Formålet er, at børn og unge sikres en sund opvækst og at skabe gode forudsætninger for en sund voksentilværelse.

 

Sundhedstjenestens tilbud omfatter sundhedsundersøgelse og -samtale med eleverne. I 0. klasse indkaldes børnene til indskolingsundersøgelse ledsaget af forældre. Undersøgelsen indeholder sundhedssamtale, højde/vægtmåling, syns- og høreprøve samt en lille motorisk screening.

 

Sundhedssplejersken meddeler herefter, hvornår næste undersøgelse vil finde sted.

 

Sundhedssamtaler handler om elevens helbred og generelle trivsel. Barnet får altid brev med hjem eller modtager en mail efter samtale og undersøgelse.

bottom of page